Dansk brugervejledning til BOLING flashlamper

Dansk brugervejledning til BOLING flashlamper
0,00 kr
Varenummer: BOLINGDKVEJL

BOLING

 

Tak fordi du valgte Boling Bl-serien fra FlashOgFotoButikken. Lamperne er kompakte, lette- og alligevel kraftfulde nok til de fleste opgaver. De er nemme at betjene, men kig alligevel denne vejledning igennem, så du kan få den fulde glæde af dine flashlamper.

 

* Installering af hjælpepære

Sluk på tænd/sluk knappen og træk forsyningskablet ud af lampen. Skru forsigtig pæren ind i fatningen i midten af lampen. Brug en pære med maks. 250 watt effekt.

 

* Stik til apparatkabel

Flashlampen skal tilsluttes 170-240 VAC, 50Hz.

 

* Tænd/sluk

Skift knappen til stilling ON for at tænde flashlampen. Kontrollampen lyser grønt.

 

* Flash-/hjælpelys justering

Flashstyrken kan reguleres trinløst i området 1/8 til 1/1 (fuld styrke).

 

* Klar-til-brug kontrollampe

En rød kontrollampe indikerer, at flashlampen er klar til brug.

 

* Sync stik

Der er flere måder at trigge flashlampen på.

-Testknappen, lampen flasher når du trykker den ind.

-Sync stikket, Standard jackstik (6,35mm) der kan benyttes med et alm. Sync kabel, forbundet til et kamera. 2 flash lamper kan forbindes parallelt med et y-kabel. En infrarød eller radiostyret trigger kan også benytte sync stikket.

-Infrarød modtager. Den indbyggede infrarøde modtager kan aktiveres af flashudladningen fra en anden flashlampe eller kameraets blitz. Modtageren er monteret øverst på kabinettet.

 

* Hjælpelys 100 % / Auto

Tryk den gule knap tin ON for at tænde hjælpelyset. Den grønne knap på ”100%” lader hjælpelyset være tændt konstant. Hvis den grønne knap skiftes til ”AUTO”, justeres hjælpelyset synkront med justering af flashstyrken.

 

* Sikring

Elektronikken er sikret med en 5 A(F) 200 mm sikring bag på kabinettet. Skift aldrig sikringen ud med en anden type. Hvis hjælpelyspæren går itu, vil sikringen ofte også springe. Skift derfor altid sikringen samtidig med hjælpelyspæren.

 

* ”Flash klar” – lampe tænd/sluk

Nør den grønne knap skiftes til ”ON”, lyder et kort biip og flashlampen er klar til brug. Hvis knappen skiftes til ”OFF” vil der ikke lyde et biip som klarmelding – men hjælpelyset vil slukke når der flashes, og tænde igen når flashen er ladet op og klar til fornyet udladning.

 

* Skift af reflektoren

Flashlampen kan udstyres med forskellige slags reflektere, for at montere en reflektor korrekt, skal de tre tapper placeres ud for de tilsvarende udskæringer i lampens reflektorfating. Tryk reflektorer ind mod lampen og drej i urets retning for at fastlåse reflektoren. For at afmontere reflektoren, drej blot mod urets retning of reflektoren trækkes væk fra lampen. Husk ALDRIG at røre ved flashrøret, idet hudens fedt vil få røret til at springe, når det bliver varmt!

 

* Vedligeholdelse

1, Benyt ikke kraftigere hjælpelys end 250watt, ellers kan elektronik og lampe tage skade. Brug ikke en lampe kraftigere end 100watt, når der er monteret en snoot, honeycomb, filtre eller barn doors.

2, det an være en god ide at bruge lampen et par minutter, mindst et par gange om måneden.

3, Undgå at benytte lampen i fugtige omgivelser, eller hvor der ikke er noget udluftning.

4, Lampen må ikke adskilles af andre end professionelle teknikere. Elektronikken indeholder højspændigskredsløb, der kan give kraftig stød.

5, Rør ikke ved flashrøret med fingrene. Huden afsætter fedt, som får røret til at springe, når der bliver varmt.

6, Efter brug er lampen og flashrøret varme – lad derfor det hele køle af, før det pakkes i f.eks. en taske.