Dansk brugervejledning til DISON flashlamper

Dansk brugervejledning til DISON flashlamper
0,00 kr
Varenummer: DISONDKVEJL

DISON

 

(Billedet påvej)

1, Infrarød modtager

2, Flashstyrke-indikation

3, Hjælpelys tænd/sluk

4, Tænd/sluk indikatorlampe

5, Justering af flash og hjælpelys

6, ”Flash klar” biptone tænd/sluk

7, Ladeindikator

8, Tekstknap

9, Sync-stik

10, Infrarød trigger tænd/sluk

11, Apparatkabel-tilslutning

12, Sikringsboks

13, Tænd/sluk

14, Hjælpelys-lampe

15, Flashrør

16, Keylight reflektor

17, Håndgreb til fastspænding af vippeled

 

Tillykke med din nye flashlampe

FlashOgFotoButikkens serie af Dison CD digital flashlamper benytter den nyeste digitale styringsteknik. Lamperne har en meget hurtig ladetid, standard farvetemperatur, nøjagtig justerbar flashudladning – der kan justeres i trin fra 1 til 99 – med digital udlæsning af indstillet styrke. Kontrolpanelet er designet med overskuelige knapper til hurtig kontrol af de forskellige funktioner.

 

* Sådan bruges flashlampen

1, Sæt apparatkablet i stikket (11) og tænd på tænd/sluk-knappen (13). Når ladelampen (7) lyser, after 1-2 sek., er flashlampen klar.

2, Tryk på testknappen (8) for at teste flash funktionen.

3, Tryk på flash justeringsknapperne (5) til det ønskede niveau. Holdes knapperne inde, justeres i hurtigt tempo.

4, Hjælpelyset tændes på (3) og hjælper med at justere bl.a. skyggefald. Hvis indikatorlampen er slukket, er hjælpelyset slukket. Hvis lyset blinker, knap niveauet justeres på (5) og lyser lampen fast, er hjælpelyset tændt på det ønskede niveau.

5, Den infrarøde trigger tændes og slukkes på (10). Triggeren vil blive aktiveret af infrarødt lys eller lyset fra en anden flash (Slavetilstand).

6, Biptonen kan slås fra på (6).

 

* Vedligeholdelse

1, Benyt ikke kraftigere hjælpelys end 250watt, ellers kan elektronik og lampe tage skade. Brug ikke en lampe kraftigere end 100watt, når der er monteret en snoot, honeycomb, filtre eller barn doors.

2, det an være en god ide at bruge lampen et par minutter, mindst et par gange om måneden.

3, Undgå at benytte lampen i fugtige omgivelser, eller hvor der ikke er noget udluftning.

4, Lampen må ikke adskilles af andre end professionelle teknikere. Elektronikken indeholder højspændigskredsløb, der kan give kraftig stød.

5, Rør ikke ved flashrøret med fingrene. Huden afsætter fedt, som får røret til at springe, når der bliver varmt.

6, Efter brug er lampen og flashrøret varme – lad derfor det hele køle af, før det pakkes i f.eks. en taske.